E: klantenservice [at] schoolboekenthuis.nl T: 085 - 4010150

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafden zijn op het cognitieve vlak sterk, maar ook andere zaken spelen een belangrijke rol. De term wordt gebruikt om aan te geven dat ze opvallende vermogens of vaardigheden hebben, zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Als maat voor hoogbegaafdheid wordt vaak het IQ genomen. Men spreekt meestal van hoogbegaafdheid bij een IQ vanaf 130 (getest volgens David Wechsler. Dit correspondeert met 136, 140 of 142 in andere tests.) Dit komt erop neer dat degenen van de hoogste twee percentielen hoogbegaafd worden genoemd.

Ik en hoogbegaafdheid

Wanneer ben je hoogbegaafd en wat betekent dat op school en omgang met vriendjes? Door te werken en te lezen in dit boek krijgen kinderen meer inzicht in hun hoogbegaafdheid

 

Kant en Klaar plus

Een leeractiviteit die past in het ontwikkelingsgericht leren. Met de kinderen worden afspraken gemaakt, al of niet op basis van eigen planning, kinderen nemen zelf initiatieven, afspraken moeten worden nagekomen en geëvalueerd.
Speciaal voor pluskinderen en hoogbegaafde kinderen, zij kunnen uitstekend zelfstandig aan de slag met de thema's uit deze kopieermappen.

 

Topklassers

Voor de betere kinderen van de middenbouw (MB) of de bovenbouw (BB). Kenmerkt zich door een duidelijk gestructureerde aanpak. Door te werken in overzichtelijke lesblokken, gevolgd door toetsen, ontstaat een helder overzicht van de vorderingen. Deze serie snijdt aansprekende onderwerpen aan die niet in het reguliere lesprogramma zijn opgenomen, zoals cultuur en wetenschap. Meer Topklassers >>

 

Bolleboos

Een serie met verhalen die extra uitdagend zijn om te lezen voor jonge kinderen die goed kunnen lezen. De serie is er op vier verschillende niveaus: Bolleboos Start, Bolleboos op weg, Bolleboos Plus en Bolleboos Extra.

 

Villa Alfabet

Een leesserie plus begeleidend materiaal voor goede lezers van groep 3 t/m 8. Villa verdieping met hierin leesdidactiek voor de betere lezer en uitgewerkt materiaal bij elke titel die in de serie verschijnt.

 

Taaltoppers

Verrijkingsstof voor kinderen die hier zelfstandig mee kunnen werken.60 taalkaarten met elk 4 à 5 opdrachten: o.a. woordenschat, puzzels, uitdrukkingen en spellingregels. Totaal per pakket 300 kaarten. Meer Taaltoppers >>

 

Plustaak - Begrijpend lezen

Biedt oefenstof voor de beste leerlingen van elke groep. De werkboekjes bevatten opdrachten, die juist voor deze kinderen een uitdaging zijn. Plustaak kan naast iedere methode gebruikt worden. De werkboekjes bieden een verbreding en verrijking van het aanbod in de methode.

 

Plustaak - Taal en lezen

De werkboekjes bieden een verbreding en verrijking van het aanbod in de methode. De opdrachten zijn zo samengesteld dat de kinderen ze zelfstandig kunnen maken.

 

Plustaak - Wereldoriëntatie

Bestemd voor kinderen die wat meer aankunnen. Met Plustaak-Wereldoriëntatie kan men kinderen 32 diverse uitdagende taken aanbieden die ze zelfstandig kunnen maken. De opdrachten bestrijken een breed terrein buiten de basisleerstof die in de methoden wordt aangeboden.

 

Super Denkwerk

Super Denkwerk biedt opgaven op iets hoger niveau.

 

Leeskrakers

Lezen en begrijpen, goed nadenken en de juiste conclusies trekken, wordt met de Leeskrakers 1 + 2 op een speelse manier onderwezen en geoefend. Tegelijkertijd wordt bij het oplossen van de leeskrakers de nieuwsgierigheid geprikkeld en het talige puzzelplezier aangewakkerd. Door de diverse onderwerpen en feiten kunnen de puzzelaars tegelijkertijd hun kennis verrijken.
Zo verbinden Leeskrakers 1 + 2 het plezier bij het oplossen van de raadsels met talrijke aspecten van het leren. Dit heeft – meestal – een succeservaring en leereffect tot gevolg. De bladen kunnen ingezet worden bij het bespreken van een nieuw onderwerp, als deel van een werkplaats, in spraaktherapie of eenvoudig als tussendooropdracht. De Leeskrakers zijn aansprekend door het aantal objecten en de verdeling in vier moeilijkheidsgraden o.a. doordat:

Het aantal objecten en kenmerken toeneemt. Sommige zinnen ontkenningen bevatten (...is niet groen). Omdat dit de denkstructuur van de hersenen tegenspreekt, betekent dit een extra moeilijkheid bij het oplossen van de leeskrakers. Bij sommige leeskrakers bepaalde conclusies pas door middel van de combinatie van twee uitspraken worden getrokken. De zinsconstructies verschillen in complexiteit en de inhoud meer of minder veeleisend is.

 

Sterrenwerk

In de Sterrenwerk serie bieden we series werkboekjes aan die plus- en pluspluskinderen uitdagen zich in een taal (Engels), wiskunde of techniek te verdiepen.

 

Rekentoppers

Zelfstandige rekenopdrachten op een hoger niveau dan reguliere rekenprogramma's, bestaande uit rekenkaarten. Voor de snelle en betere rekenaars. Meer Rekentoppers >>

 

Kien rekenen

Bestaat uit rekenopdrachten voor de betere en snellere rekenaars. De opdrachten doen een groot beroep op de rekenvaardigheid, creativiteit en het probleemoplossend vermogen van de leerlingen. Het bijbehorende tipboekje helpt ze verder als ze dreigen vast te lopen. Pluspunt en Wereld in getallen hebben verwijzingen naar Kien in hun methode opgenomen.

 

Sterrenwerk Rekenen : Combineren en visualiseren

In deze werkboekjes voor 7-8 en 9-10 jaar vinden pluskinderen vraagstukken waarbij ze vaak met handelingen de oplossing kunnen achterhalen. Er zijn raakvlakken met sudoku's, bouwuitslagen en tangram.

 

Sterrenwerk Rekenen : Logisch denken

In deze werkboekjes voor 7-8 en 9-10 jaar vinden pluskinderen vraagstukken waarbij ze vaak met handelingen de oplossing kunnen achterhalen.

 

Sterrenwerk Rekenen : Reeksen en patronen

Rekenwerk voor pluskinderen. De kinderen oefenen zelfstandig het verzamelen van gegevens, leren deze te sorteren en classificeren om zo tot een ordening te komen. Zelf het systeem ontdekken en conclusies trekken voor de rest van de reeks.
Werkboek 1 en 2 (geel): 7/8 jaar.
Werkboek 3 en 4 (rood): 9/10 jaar.
Werkboek 5 en 6 (blauw): 11/12 jaar.

 

Kangoeroe rekentoppers

Rekensommen voor (plus)kinderen.
In de A delen wordt behandeld: delen, eigenschappen, oriëntatie en vergelijkingen.
In de B delen wordt behandeld: regelmaat, tellen, vergelijken, vergelijkingen en volgorde bewerkingen.

 

Puzzelboekjes Rekenen

De boekjes rekenen bieden pittige rekenoefeningen. Ze zijn gemaakt voor kinderen die op rekengebied meer kunnen dan wat de doorsnee rekenmethode biedt. De kinderen kunnen er zelfstandig mee aan de slag, individueel of in groepjes.

 

Sterrenwerk Engels

Oefenmateriaal in 3 series en op 2 niveaus: verdeeld over 1-sterrenwerk (* pluskinderen) en 2-sterrenwerk (** pluspluskinderen).Totaal 18 werkboekjes, antwoordenboeken A en B per serie en bij 2-sterrenwerk ook luistercd's.