E: klantenservice [at] schoolboekenthuis.nl T: 085 - 4010150

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Stenvert Taal en Spelling

.
Stenvert Taalmeesters | Stenvert Taalmakkers | Stenvert woordenschat | Stenvert Taal en Spelling


Stenvert Taalmeesters

De zesdelige serie Taalmeesters biedt uitdagende taken voor uitblinkers in taal. Er komen prikkelende opdrachten aan de orde rondom bijvoorbeeld rijm, alliteratie, synoniemen, tegenstellingen, taalgrapjes en taalspelletjes.

 

 

 

top

 

Stenvert Taalmakkers

De aanpak, inhoud en vorm van deze achtdelige serie Taalmakkers sluiten aan bij leerlingen die extra oefening op taalgebied nodig hebben. Aan bod komt onder andere: de taalstructuur, taalbetekenis, taalfunctie en spelling. De M-delen kunnen in het midden van het jaar worden ingezet, de E-delen vanaf het midden tot het eind van het jaar.

 

 

top

 

Stenvert Woordenschat / NT2

Met de tweedelige serie Woordkeus oefenen de leerlingen hun actieve woordenschat en uitdrukkingsvaardigheid. De oefenstof is geordend rond aansprekende thema’s, zoals ‘zeemanstaal’ en ‘dierenmanieren’. Enkele aspecten die binnen een thema aan de orde komen: spreekwoorden, gezegden, vaste uitdrukkingen en vergelijkingen. Beide delen kennen herhalingspagina’s en toetsen.

De driedelige serie NT-2 Woordenschat (A tot en met C) is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die Nederlands als tweede taal leren om hen snel een flink aantal van de meest frequent gebruikte Nederlandse woorden bij te brengen. De teksten zijn ‘leesbaar’ voor elke nationaliteit, doordat alle woorden ook getekend zijn. Herhalingspagina’s zorgen voor de nodige inprenting.

 

top

 

 

There are no products matching the selection.

 

top

 

Stenvert Taal en Spelling

Spelling
Deze uitgave maakt deel uit van de zesdelige serie Spelling, voor groep 3 tot en met 8. De serie oefent alle spellingcategorieën van het Cito. Daarbij komt elke spellingcategorie herhaaldelijk aan bod.

Werkwoordspelling
De tweedelige serie Werkwoordspelling zal de leerlingen uit de groepen 7 en 8 aanspreken. De leerlingen oefenen op verrassende wijze met werkwoordspelling. In de vorm van moppen, raadsels en doordenkers komen bijvoorbeeld de tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord of gemengde tijden, aan de orde. Iedere ‘tijd’ wordt ingeleid met een stukje theorie.

Taal
Deze uitgave maakt deel uit van de zesdelige serie Taal, voor groep 3 tot en met 8. De serie biedt oefenstof voor taalstructuur, taalbetekenis, taalfunctie en spelling. Daarmee komen onder andere de volgende aspecten aan bod: meervoudsvorming, verkleinwoorden, telwoorden, voegwoorden, voornaamwoorden, woordenschat, spreekwoorden, synoniemen, tegenstellingen, deel/geheel-relaties, taalbegrip en taaltoepassing.

 

 

 

top