E: klantenservice [at] schoolboekenthuis.nl T: 085 - 4010150

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Stenvert Rekenen

Stenvert Vertrouwd Rekenen

Deze traditionele Stenvert Rekenbloks hebben op de voorzijden van de bladen rijtjes met sommen. Op de achterzijden staan getekende, speelse opdrachten. Heel veel aantrekkelijke oefenstof!

 

 

Stenvert Rekenmeester

De Stenvert Rekenmeesters bieden talrijke prikkelende opdrachten, zoals magische vierkanten, geheimschriften, bijzondere puzzels, grappige en slimme getallenreeksen en kansberekeningen. De Rekenmeesters zijn zeer geschikt voor zelfstandig werken. Elk blok bevat 30 uitdagende taken.

 

 

Stenvert Rekenmakkers

De Stenvert Rekenmakkers bevatten extra oefenstof voor alle aspecten van rekenen. Het materiaal is zelfinstuerend en -corrigerend en geschikt om te differentiëren met oefenstof op elk niveau. Zowel oefenen binnen context, als inslijpen en automatiseren. De bloks sluiten aan bij de toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem. M-bloks voor het midden van het schooljaar, E-bloks voor het eind van het schooljaar. Ze zijn prima inzetbaar als remediërend materiaal (bijv. na de Cito-toets).

 

 

Realistisch Rekenen

Deze Stenvertbloks Realistisch Rekenen hebben een zeer overzichtelijke opbouw waardoor u onmiddellijk ziet hoe u de opdrachten kunt inzetten. Bruikbaar naast elke rekenmethode voor extra oefening en voor remediërend gebruik. Trefwoorden: getalbegrip, basisvaardigheden, verhoudingen, procenten, breuken, meten, ruimtelijke oriëntatie en grafieken.

 

 

Stenvert Oefenbloks

Hoofdrekenen
Bij de Stenvert Oefenbloks ligt de nadruk op hoofdrekenen. Zeer geschikt voor het automatiseren van de basisvaardigheden in optellen en aftrekken. Dit oefenblok bevat minder speelse opdrachten en biedt dus nog meer oefenstof. Oefenblok 1 behandelt het optellen en aftrekken tot 20. Er is ook een Oefenblok 2 verkrijgbaar dat het optellen en aftrekken tot 100 behandelt.

Breuken en procenten
Met het Oefenblok Breuken en Procenten oefenen de leerlingen op een speelse en inzichtelijke manier de breuken en procenten. Onder meer door het inkleuren van delen van verschillende figuren.

Tafels
Oefenblok Tafels biedt extra oefenstof voor het automatiseren van de tafels van 1 tot en met 10. Op de ene kant van de pagina komen de tafels op systematische wijze aan de orde. De andere kant bevat opgaven met een speelser karakter. Aan het eind van het blok volgt een eindproef en een ‘tafeldiploma’ waarop de leerlingen hun vorderingen inkleuren.

Klokkijken
De leerlingen oefenen op een speelse manier met klokkijken. Er is in de serie onder andere aandacht voor tijdsbesef, analoge en digitale tijdweergave en toepassingssituaties. Elk deel wordt afgesloten met een toets en een zelf in te kleuren klokkijk-diploma.

Maten en gewichten
Met deze uitgave oefenen de leerlingen alle aspecten van het metriek stelsel. Ze werken met verhelderende schema’s en maken opdrachten over meten en wegen in herkenbare dagelijkse situaties.