Klantenservice SchoolboekenThuis: 085 - 401 01 50

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Methodewijzer voor ouders - Taalmaker

Voorbeeld Taalmaker

Uitgeverij: Zwijsen
Jaar van verschijning: 2014
Doelgroep: jaargroep 1 t/m 8

 

Met de Taalmaker-boekjes laat u leerlingen eigen taalproducten maken, zoals een reclameposter, een advertentietekst of een instructiekaart. Taalmaker sluit aan op het reguliere lesprogramma en wordt gebruikt als extra materiaal of plustaak na de toets. Ook bij andere taalmethoden is Taalmaker goed te gebruiken als extra materiaal.

 

 

Dit is Taalmaker

Taalmaker is een pakket met plustaken op het gebied van taal en bevat een grote hoeveelheid extra stof. De taken uit Taalmaker hebben een functioneel karakter en zijn gebaseerd op herkenbare en alledaagse taaluitingen (taalproducten). De leerlingen doorgronden de verschillende taaluitingen en leren om zichzelf op gelijksoortige wijze te uiten door middel van taal. Door leerlingen zelf een taak te laten kiezen, vergroot u de kans dat ze een taak maken die hen aanspreekt. Hun motivatie om met taal aan de slag te gaan, wordt zo vergroot. De taken van Taalmaker zijn flexibel en praktisch inzetbaar. Omdat leerlingen zelfstandig taalproducten maken, vereist Taalmaker nauwelijks voorbereidingstijd.

 

Aanvulling op het basisprogramma van de methoden Taal in beeld en Spelling in beeld

Taalmaker is een aanvulling op het basisprogramma van de methoden Taal in beeld en Spelling in beeld. Vanuit de materialen van Taal in beeld en Spelling in beeld wordt op momenten dat de leerlingen met extra stof aan de slag kunnen, verwezen naar Taalmaker. Taalmaker is praktisch en flexibel inzetbaar. De taken zijn bijvoorbeeld een geschikte vervolgactiviteit voor leerlingen die eerder met een les klaar zijn. Ook op de vijfde dag in de week, waarop geen basisles van Taal in beeld of Spelling in beeld wordt aangeboden, kunnen de leerlingen met Taalmaker werken. Verder is het pakket bedoeld voor de leerlingen die na de toets geen herhalingstaken meer hoeven te doen.

 

Ook gebruik naast iedere andere taalmethode

Taalmaker is ook geschikt om te gebruiken naast iedere andere taalmethode die in Nederland verkrijgbaar is. Indien u werkt met een andere taalmethode, of zonder taalmethode, kunt u zelf bepalen op welke momenten u de taken uit Taalmaker aan de orde laat komen. Naast de eerdergenoemde momenten kunt u Taalmaker bijvoorbeeld ook inzetten als activiteit in een circuit met verschillende opdrachten. Kortom, Taalmaker is een prima invulling voor extra momenten waarop u de leerlingen op een didactisch verantwoorde manier met taal bezig wilt laten zijn.

 

 

De opbouw van Taalmaker

Taalmaker bestaat uit twee sets met boekjes, ingedeeld naar referentieniveau: Taalmaker Op weg naar 1F en Taalmaker Op weg naar 2F. Iedere set bevat drie verschillende boekjes die opklimmen in moeilijkheidsgraad. In de boekjes zelf vinden leerlingen steeds twintig taaltaken, die al dan niet in volgorde, kunnen worden gemaakt. Het onderstaande schema geeft een mogelijke verdeling van de boekjes van Taalmaker over de groepen (van het reguliere basisonderwijs). Hierbij gaat het nadrukkelijk om een indicatie. Taalmaker is ontwikkeld vanuit het idee dat de leerlingen zelf mogen kiezen voor taken.

opbouw schema taalmaker

 

 

De leerstof in Taalmaker

De leerstof in Taalmaker is afgestemd op het referentiekader taal. In de drie boekjes die horen bij Op weg naar 1F komt leerstof aan bod die past bij een route naar niveau 1F (het fundamenteel niveau voor het basisonderwijs). De drie boekjes klimmen op in moeilijkheidsgraad. De boekjes bij Op weg naar 2F bevatten leerstofelementen die horen bij een route naar niveau 1S/2F (streefniveau voor het basisonderwijs). Ook deze drie boekjes verschillen in moeilijkheidsgraad. Dat heeft te maken met de complexiteit van de taak en het product. Bij boekjes op een lager niveau staan bijvoorbeeld de stappen die moeten worden gevolgd, meer uitgeschreven.

 

Bij Taalmaker ligt het accent vooral op het toepassen van taal in verschillende contexten. De activiteiten hierbij raken de verschillende taaldomeinen. Door de functionele insteek van de taken staat de communicatieve gerichtheid centraal. Bij de taken ligt de focus sterk op schrijven en schriftelijke communicatie. Daarnaast is er aandacht voor spreken/luisteren (bij de laatste opdracht). De mogelijkheden voor spreken/luisteren worden vergroot als gekozen wordt voor een werkvorm waarbij de gehele taak in duo’s of groepjes wordt gemaakt. Bij iedere taak wordt er aandacht besteed aan de moeilijke woorden en is er kort aandacht voor een onderwerp dat hoort bij taalbeschouwing en/of spelling.

 

Downloads

 

 

Online oefenmateriaal

 

 

Producten "Taalmaker" bestellen

Alle Taalmaker producten zijn bij SchoolboekenThuis.nl per stuk leverbaar:

Bekijk alle producten Taalmaker