E: klantenservice [at] schoolboekenthuis.nl T: 085 - 4010150

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Methodewijzer voor ouders - De Wereld in Getallen

Uitgeverij: Malmberg
Jaar van verschijning: 2009
Doelgroep: jaargroep 1 t/m 8

 

 

Algemeen:

De wereld in getallen biedt evenwichtig rekenen aan binnen een vast stramien: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Elke les is op dezelfde manier opgebouwd: de eerste helft van de les is voor instructie en de tweede helft werken de kinderen zelfstandig aan de weektaak waarin ze reeds behandelde stof op hun eigen niveau verwerken. Daarin speelt de oefensoftware ook een rol. Rekensterke kinderen worden vrij gelaten in de manier waarop ze sommen oplossen, voor de rekenzwakke kinderen is in de handleiding één oplossingsstrategie uitgewerkt.

 

Structuur:

Er is stof voor 36 weken, opgedeeld in blokken van vier of vijf weken. De eerste 3 (of 4) weken zijn voor de basisstof. De week na de toets is bedoeld voor remediëring, herhaling en verrijking. Elke week bestaat uit 4 lessen. De 5e les is voor het afronden van de weektaak en/of voor extra instructie. Elk rekenonderwerp wordt op een vaste dag in de week behandeld. Elke derde les is de projectles, waarin de leerlijnen meten, meetkunde, tijd en geldrekenen aan bod komen. Elke les duurt 50 à 60 min. en heeft dezelfde opbouw: de eerste helft is voor instructie en begeleid oefenen en de tweede helft werken de kinderen zelfstandig aan de weektaak. Elke les begint met herhalen, oefenen en automatiseren. In de weektaak is 2 x 15 minuten opgenomen voor de oefensoftware.

 

Differentiatie:

De weektaak is opgedeeld in drie niveaus: 1 ster (minimumniveau), 2 sterren (basisniveau) en 3 sterren (plusniveau). Kinderen kunnen zonder problemen overstappen en doorwerken op het volgende niveau. In de handleiding is een minimumprogramma en compacting route opgenomen. Voor rekenzwakke kinderen is er een bijwerkboek voor verlengde instructie waar kinderen nogmaals de klassikale lesstof in duidelijke stappen krijgen uitgelegd één oplossingsstrategie). Voor rekensterke kinderen is er een pluswerkboek. Daarin kunnen ze werken als ze klaar zijn met het plusniveau in de weektaak. De opgaven in het pluswerkboek zijn verdiepingen en lopen niet vooruit op de nog te behandelen stof.

 

Uitdaging op elk niveau:

Met De wereld in getallen Digitaal differentieert u consequent én moeiteloos op drie niveaus. Daardoor wordt elk kind uitgedaagd. Dat motiveert! De duidelijke structuur en de overzichtelijke handleiding maken het u gemakkelijk.

Voor rekenzwakke kinderen: bijwerkboek
Na elke klassikale instructie geeft u rekenzwakke kinderen verlengde instructie in het bijwerkboek. Zij krijgen één oplossingsstrategie. Doordat de overige kinderen zelfstandig werken, kunt u zich helemaal richten op de verlengde instructie.

Weektaak op 3 niveaus
In het tweede gedeelte van elke rekenles werken alle kinderen zelfstandig aan de weektaak. De niveaus zijn: minimum, basis en plus. Kinderen kunnen makkelijk doorwerken en overstappen op het volgende niveau. Zo haalt u het beste uit ieder kind. Met de niveaus minimum (1 ster), basis (2 sterren) en plus (3 sterren) zijn ook de eindniveaus zichtbaar in de methode: 1 ster = 1F, 2 sterren = 1S en 3 sterren = boven 1S (zie ook ‘inhoud en didactiek).

Rekensterke kinderen: pluswerkboek
Voor rekensterkte kinderen is er het pluswerkboek. Daarin werken ze als ze klaar zijn met het plusniveau in de weektaak. De opgaven zijn verdiepingen en lopen niet vooruit op de komende lesstof.

 

Leerlijnenoverzicht:

In het leerlijnenoverzicht ziet u in een oogopslag hoe de lesstof per leerlijn is verdeeld over de jaargroepen. Elk onderwerp is aanklikbaar voor meer informatie.

overzicht leerlijnen Wereld in Getallen
Overzicht leerlijnen De Wereld in getallen 4e editie >>

 

 

Producten "De wereld in getallen" bestellen

Alle Wereld in getallen producten zijn bij SchoolboekenThuis.nl per stuk leverbaar:

Bekijk alle producten De wereld in getallenDownload brochure "De wereld in getallen"