E: klantenservice [at] schoolboekenthuis.nl T: 085 - 4010150

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Methodewijzer voor ouders - De Wereld in Getallen 5

De wereld in getallenUitgeverij: Malmberg
Jaar van verschijning: 2019-2020
Doelgroep: jaargroep 1 t/m 8

 

 

Download (voorbeelden en informatie)

De wereld in getallen (5e editie) Plustaken

De wereld in getallen (5e editie) Power

De wereld in getallen (5e editie) Projectles meet en meetkunde

De wereld in getallen (5e editie) Speed

De wereld in getallen (5e editie) toetsboek

De wereld in getallen (5e editie) les klokkijken

De wereld in getallen (5e editie) - Whitepaper Rekenonderwijs van de toekomst

 


 

Beste basis voor sterke én zwakke rekenaars

Met De wereld in getallen heb je alle middelen om elk individueel kind de aandacht en leerstof te geven die het verdient. Het is bovendien heel makkelijk uit te voeren. Zo geef je sterke én zwakke rekenaars de beste rekenbasis.

 

Sterke en snelle rekenaars

De wereld in getallen heeft diverse middelen om sterke en snelle rekenaars te blijven uitdagen: ‘Denkvragen’ tijdens de instructie, het extra onderdeel ‘Rekenplein’ met verrijkingsstof in het werkboek, en het onderdeel ‘Plus’ in het werkboek voor opgaven met tempo- en lichte niveaudifferentiatie.

Goede rekenaars hebben baat bij compacting van de basisstof. Voor De wereld in getallen zijn twee compactingroutes ontwikkeld: Compacting basis voor sterke rekenaars en Compacting plus voor hoogbegaafde rekenaars.

 

Groep 3 t/m 5: alle niveaus in 1 werkboek

Kinderen in groep 3, 4 en 5 hebben elke les de mogelijkheid om het ***-niveau te behalen. Het startniveau is steeds hetzelfde. Hoe ver het kind komt wordt door het verwerkingsniveau van dat doel bepaald (snelheid en efficiënt strategiegebruik). Per blok is er dus één werkboek voor alle niveaus. Niveau in de lessen, op tempo in de taken De wereld in getallen was de eerste methode die de niveau-indeling met sterren hanteerde. Inmiddels is dit een bekend fenomeen. Uiteraard komt deze niveau-aanduiding in de nieuwe editie terug. Echter wel op een andere plaats: in de lessen. Binnen de taken wordt gedifferentieerd op tempo. Zo krijgen alle kinderen in groep 3, 4 en 5 elke les de mogelijkheid om het ***-niveau te behalen.

 

Groep 6 t/m 8: lntegratie referentieniveaus

Vanaf groep 6 bereidt De wereld in getallen de kinderen voor op het behalen van doelen op fundamenteel (F) of streefniveau (S). Groep 6 kan worden gezien als een tussenjaar. Daar worden al enkele doelen op F- en S-niveau aangeboden. Het streven is wel om alle kinderen aan het eind van groep 6 de -doelen te laten behalen.

 

Vanaf groep 7 zijn de toetsen op twee niveaus. Kinderen die werken in het Fs-werkboek maken de F-toets. Kinderen die in het S+-werkboek werken, maken de S-toets. Het Fs-werkboek bereidt dus met name voor op het eindniveau F, maar in iedere les is er de mogelijkheid om voor dat doel de instructie en verwerking op niveau S te maken.

 

Uitgangspunten en doelstellingen

De didactiek van De wereld in getallen 5 is gebaseerd op de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Met behulp van het hoofdfasenmodel, het drieslagmodel en het handelingsmodel worden de onderwijsbehoeften van kinderen snel en scherp aan het licht gebracht. Sterke rekenaars zijn snel in beeld en rekenproblemen worden in de kiem gesmoord.

 

Leerstofinhoud

De modellen uit het protocol ERWD zijn in De wereld in getallen 5 volledig verwerkt.
Zo is elke leerlijn is opgebouwd aan de hand van het hoofdfasenmodel.
In de handleiding iszijn de modellen zichtbaar gemaakt.
De leerlijnen zijn getoetst aan de nieuwe tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO en de kerndoelen primair onderwijs.

 

Differentiatie & zorgverbreding

In de groepen 3, 4 en 5 is het startniveau van de les voor de hele groep gelijk. Iedere dag hebben alle kinderen de mogelijkheid om het moeilijkste niveau te behalen. Iedere dag wordt er gekeken welke kinderen verlengde instructie nodig hebben.
Vanaf groep 6 bereidt De wereld in getallen 5 de kinderen voor op het behalen van de doelen op het streefniveau. De zwakke rekenaars worden voorbereid op het behalen van de fundamentele rekendoelen. Iedere les is er voor die kinderen de mogelijkheid om voor dat doel de instructie en verwerking op het hogere 1S niveau te maken.
De wereld in getallen 5 biedt voor de sterkste rekenaars een uitgewerkte compactingroute met aanvullende plusopdrachten.

 

Verwerking & Toetsing/evaluatie

Op vrijdag aan het eind van elke week (les 5, 10 en 15) van elk blok vindt de les 'Test-je' plaats. Nu wordt duidelijk of de kinderen de doelen van die week beheersen.

 

Meer informatie

Aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden: Eureka. Eureka is de naam van het uitdagende, rekenwiskundige vraagstuk, waarmee elk blok in De wereld in getallen 5 wordt afgesloten. Week 3 staat in het teken van meten en meetkunde. In deze week vindt de projectles plaats: een doeles waarin ervaren, verklaren en verbinden centraal staan. De kennis die de kinderen hier opdoen vormt de basis voor latere doelen binnen dit domein.

 

Korte samenvatting

• De beste rekendidactiek, uitdagend en preventief.
• Maximale ondersteuning voor jou als leerkracht.
• Een uitgedacht programma van 36 weken met veel ruimte voor zelfstandig werken.
• Een jaarprogramma van 9 blokken van 4 weken.
• 1 domein per week, 1 doel per les
• Zelfstandige start van de les waarmee voorkennis wordt opgehaald: startopgave
• Wereldse filmpjes en Eurekalessen, waarin kinderen zich verwonderen over reken-wiskundige problemen

 

 

Producten "De wereld in getallen (5e editie)" bestellen

Alle Wereld in getallen producten zijn bij SchoolboekenThuis.nl per stuk leverbaar:

Bekijk alle producten De wereld in getallen (5e editie)