E: klantenservice [at] schoolboekenthuis.nl T: 085 - 4010150

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Methodewijzer voor ouders - Pluspunt 4

Pluspunt 4Uitgeverij: Malmberg
Jaar van verschijning: 2019-2020
Doelgroep: jaargroep 1 t/m 8

 

 

Download (voorbeelden en informatie)

Pluspunt 4 - Werkboek Sprinters groep 5

Pluspunt 4 Toetsboek groep 4

Pluspunt 4 - Rekenplein groep 5

Pluspunt 4 - Leerwerkboek les klokkijken groep 4

Pluspunt 4 - Handleiding peilingsles groep 3

Pluspunt 4 - Handleiding les splitsen groep 3

Pluspunt 4 - Handleiding groep 7

Pluspunt 4 - Doeles meten en meetkunde groep 6

 


Beste basis voor sterke én zwakke rekenaars

Met Pluspunt heb je alle ruimte en middelen om elk individueel kind de aandacht en leerstof te geven die het verdient. Zo geef je sterke én zwakke rekenaars de beste rekenbasis.

 

Differentiatie in groep 3-4-5

In Pluspunt krijgen kinderen in groep 3, 4 en 5 elke les de mogelijkheid om het ***-niveau te behalen. Het startniveau is steeds hetzelfde. Hoe ver het kind komt (snelheid en efficiënt strategiegebruik) bepaalt het niveau.

 

Verken met het referentiekader in groep 6-7-8

Vanaf groep 6 bereidt Pluspunt de kinderen voor op het behalen van doelen op streefniveau [S] of fundamenteel [F]. Groep 6 kan worden gezien als een tussenjaar. Daar worden al enkele doelen op [F]- en [S]-niveau aangeboden. Het streven is wel om alle kinderen aan het eind van groep 6 de [S]-doelen te laten behalen. Vanaf groep 7 zijn er meer doelen op [F]- en [S]-niveau en kan in principe per kind en per doel voor een niveau worden gekozen. Vanaf groep 7 zijn de toetsen ook op 2 niveaus: [F] en [S].

 

Sterke en snelle rekenaars

Pluspunt heeft diverse middelen om sterke en snelle rekenaars te blijven uitdagen: ‘Denkvragen’ tijdens de instructie, het extra onderdeel ‘Rekenplein’ in het leerwerkboek, en het extra werkboek ‘Sprinters’ met rekenopgaven in allerlei domeinen voor sterke en snelle rekenaars. Begaafde rekenaars hebben baat bij compacting van de basisstof. Daarom is voor hen een compacting route uitgewerkt. De overgebleven tijd kan gebruikt worden voor een apart verrijkingsaanbod dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van deze kinderen.

 

Combinatiegroepen

Met Pluspunt is het in combinatiegroepen niet nodig om de lessen te laten verspringen. Beide groepen werken gelijktijdig aan een gele of blauwe les. Als de ene groep zelfstandig aan de conditietraining werkt, is er tijd om de andere groep instructie te geven.

 

Bloktoets

Een doel komt in 2 opeenvolgende blokken meerdere keren aan bod: in het eerste blok tijdens de instructie en verwerking, in het tweede blok tijdens de conditietraining. Pas daarna, aan het eind van het tweede blok, vindt de bloktoets plaats. In de bloktoets worden dus altijd de 4 doelen van het vorige blok getoetst. Hierdoor hebben de kinderen voldoende tijd gehad om de doelen te oefenen. De tempotoets is een onderdeel van de bloktoets.

 

Opzoekboekje

In dit boek staan de belangrijkste Hulpjes die dat jaar aan bod komen.

 

 

Uitgangspunten en doelstellingen

De didactiek van Pluspunt 4 is gebaseerd op de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Met behulp van het hoofdfasenmodel, het drieslagmodel en het handelingsmodel worden de onderwijsbehoeften van kinderen snel en scherp aan het licht gebracht. Sterke rekenaars zijn snel in beeld en rekenproblemen worden in de kiem gesmoord.

 

Leerstofinhoud

De modellen uit het protocol ERWD zijn in Pluspunt 4 volledig verwerkt. Zo is elke leerlijn opgebouwd aan de hand van het hoofdfasenmodel. In de handleiding zijn de modellen zichtbaar gemaakt. De leerlijnen zijn getoetst aan de nieuwe tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO en de kerndoelen primair onderwijs.

 

Leerstofordening

Het programma van Pluspunt 4 is met 30 weken efficiënt en compact. Het basisprogramma telt 10 blokken van 3 weken. Pluspunt 4 biedt daarnaast 2 instapweken en 5 parkeerweken. Elk blok telt 2 basisweken en 1 week voor de toets en remediëren, herhalen en verrijken 1 doel per les, 2 doelen in de week.

 

Lesopbouw

Pluspunt maakt gebruik van gele en blauwe lessen, deze volgen elkaar op. In een gele les wordt een doel voor het eerst aangeboden. In de opvolgende blauwe les krijgen de kinderen een verdere instructie op dit doel, met soms een andere benadering of verdieping. In iedere les werken leerlingen zelfstandig met de conditietraining. De conditietraining is bedoeld om basisvaardigheden te automatiseren en toetsdoelen te oefenen.

 

Differentiatie & zorgverbreding

In de groepen 3, 4 en 5 is het startniveau van de les voor de hele groep gelijk. Iedere dag hebben alle kinderen de mogelijkheid om het moeilijkste niveau te behalen. Iedere dag wordt er gekeken welke kinderen verlengde instructie nodig hebben. Vanaf groep 6 bereidt Pluspunt 4 de kinderen voor op het behalen van de doelen op het streefniveau. De zwakke rekenaars worden voorbereid op het behalen van de fundamentele rekendoelen. Iedere les is er voor die kinderen de mogelijkheid om voor dat doel de instructie en verwerking op het hogere 1S niveau te maken. Pluspunt biedt voor de sterkste rekenaars een uitgewerkte compactingroute met aanvullende plusopdrachten.

 

Verwerking & Toetsing/evaluatie

Er zijn 3 evaluatiemomenten: de peilingsles, de bloktoets inclusief de tempotoets en de half jaarlijkse toets (de supertoets). Op de vrijdag aan het eind van de eerste en tweede week van elk blok vindt de peilingsles plaats. De twee doelen van die week staan dan centraal. Per doel wordt het startniveau in week 3 bepaald. In week 3 gaan kinderen met die doelen remediëren, herhalen en verrijken. In blok 2 werken oefenen de kinderen zelfstandig verder met deze doelen in de conditietraining. Aan het eind van blok 2 worden de doelen getoetst in de bloktoets.

 

Korte samenvatting

• De beste rekendidactiek, uitdagend en preventief

• Maximale regie voor jou als leerkracht

• Een compact basisprogramma van 30 weken met ruimte voor maatwerk voor jouw eigen klas- of schoolsituatie

• Een jaarprogramma van 10 blokken van 3 weken

• 1 doel per les, 2 doelen per week

 

 

Producten "Pluspunt (4e editie)" bestellen

Alle Pluspunt 4 producten zijn bij SchoolboekenThuis.nl per stuk leverbaar:

Bekijk alle producten Pluspunt (4e editie)