E: klantenservice [at] schoolboekenthuis.nl T: 085 - 4010150

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Methodewijzer voor ouders - Blits 2 Studievaardigheden

Delubas - Blits 2Uitgeverij: Delubas
Jaar van verschijning: 2019-2021
Doelgroep: jaargroep 5 t/m 8

 

 

Download (voorbeelden en informatie)


Methodemagazine
Blits 2 Studievaardigheden - methodemagazine

Groep 5

inkijkexemplaar handleiding 4

inkijkexemplaar bronnenboek 5

inkijkexemplaar werkboek 5

inkijkexemplaar toetsboek 5

Groep 6

inkijkexemplaar handleiding 6

inkijkexemplaar bronnenboek 6

inkijkexemplaar werkboek 6

inkijkexemplaar toetsboek 6

 


 

Klassikaal of zelfstandig werken

In de nieuwe versie van Blits studievaardigheden is gebruikgemaakt van nieuwe effectieve inzichten over goed onderwijs. Ook zijn er praktische suggesties uit de praktijk in verwerkt. Je kunt ervoor kiezen om klassikaal te werken volgens het model van expliciete directe instructie (EDI). Dat doe je aan de hand van de digibordsoftware. Middels het ik-wij-jullie-jij-model draag je zo de leerstof op een effectieve manier over. Je kunt ook een verkorte versie van het EDI-model gebruiken, waarbij je je concentreert op de begeleiding van de kinderen die het nodig hebben. De kinderen kunnen ook zelfstandig met Blits 2 werken: alleen of in tweetallen. Bij iedere les zijn de doelen vermeld, zodat de kinderen weten wat van hen verwacht wordt.

 

Opbouw van een jaar

Een jaar heeft 4 blokken met in totaal 48 lessen. Een blok bevat dus 12 lessen, inclusief de herhalingslessen en toetsen.
Elk blok bestaat uit 4 basislessen en 1 les waarin alle onderdelen samen behandeld worden. Bij elk van die 5 lessen is er een digitale herhalingsles beschikbaar:
- Basisles: deze instructieles behandelt de basisleerstof. Je gebruikt het bronnenboek en werkboek. Een les duurt ongeveer 45 minuten. - Herhalingsles: deze inoefenles herhaalt de behandelde leerstof. Je kunt hem inzetten als extra oefening, als remediëring of als onderdeel van de weektaak. Omdat deze les volledig digitaal is, kunnen kinderen hem ook als huiswerk maken.

Daarnaast bevat elk blok 1 les leren studeren en 1 toets. De toetsen van Blits sluiten aan bij de vorm die onder andere Cito hanteert om studievaardigheden te toetsen. Je kunt de toetsen ook digitaal afnemen.

 

Opbouw van een les

De lessen van Blits hebben een vaste en duidelijke opbouw. Elke les begint met een pakkende inleiding. Daarna komt een heldere instructietekst. Die is verduidelijkt met vetgedrukte kernwoorden en voorbeelden. Als derde onderdeel volgen de bronnen die de kinderen gebruiken bij de opdrachten. Bij de herhalingslessen kunnen kinderen de bronnen niet alleen digitaal maar ook in het bronnenboek vinden. Dat voorkomt dat ze veel moeten scrollen op hun scherm.

 

Differentiatie met Blits

De nieuwe Blits biedt alle mogelijkheden om te differentiëren, zodat je jouw leerlingen de juiste begeleiding en uitdaging kunt geven. Voor zowel zwakkere als betere leerlingen is er extra materiaal en oefenstof beschikbaar.

 

Begeleiding

De zwakkere leerlingen kun je voorafgaand aan de les een uitgebreidere instructie geven aan de hand van de digibordsoftware. Deze kinderen kunnen wekelijks ook extra oefenen met de herhalingslessen. Daarin wordt de leerstof van de basisles herhaald en ingeoefend. Het is wel van belang dat ze daar begeleiding bij krijgen.

 

Uitdaging

Goede en snelle leerlingen kunnen vaak wel wat extra werk met meer uitdaging gebruiken. Voor hen is een extra opdracht opgenomen bij elke les in het werkboek, op basis van niveaudifferentiatie. Ook is er voor deze betere leerlingen Plustaak Studievaardigheden. Opdrachten in Plustaak lopen niet vooruit op de leerstof maar bieden een verbreding en verrijking van het aanbod in Blits.

 

Oefenen met Cito studievaardigheden

Veel leerlingen vinden de (Cito-)toetsen voor studievaardigheden lastig, omdat ze daar niet expliciet mee geoefend hebben. Om de leerlingen goed voor te bereiden op de toetsen oefenen ze daar in Blits mee.

Na elk lesblok wordt de opgedane kennis namelijk getest met een toets. Net als die van de vorige versie sluiten de toetsen van de nieuwe Blits aan bij de vorm die (onder andere) het Cito hanteert om studievaardigheden te toetsen. Je kunt de Blits-studievaardighedentoetsen ook digitaal afnemen.

 

 

Producten "Blits 2" bestellen

Alle Blits 2 producten zijn bij SchoolboekenThuis.nl per stuk leverbaar:

Bekijk alle producten Blits 2