Schoolboekenthuis.nlSchoolboekenthuis.nl

Klantenservice SchoolboekenThuis: 085 - 401 01 50

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Nieuwe prentenboek voor Thuis

Er is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een geschikt boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van uw kind. We selecteren enkele uit het enorme aanbod... Nog meer nieuwe Prentenboeken



 

NIEUW: Klaar voor de start

Met Klaar voor de start geef je kinderen een vliegende start naar het nieuwe schooljaar. In het boekje komen de 10 belangrijkste rekendoelen aan bod.

Er is een boekje voor elke jaargroep. Deze boekjes kunnen worden ingezet aan het einde van het schooljaar, maar ook na de zomervakantie, om zo vliegend van start te gaan.

De rekenboekjes worden gebruikt als overstap naar een nieuwe rekenmethode, maar ook om de belangrijkste leerdoelen te herhalen voor een nog stevigere basis.

(inkijkexemplaar beschikbaar)

 

 

Meer weten over Klaar voor de start

 

Blokboek Verkeer

 

 

 

NIEUW: Spelling in de lift adaptief

Met Spelling in de lift adaptief verbeter je snel en doelgericht het niveau van leerlingen. Met dit methode-onafhankelijke programma kunnen leerlingen extra oefenen; in het oefenboekje, onder begeleiding én zelfstandig, op school én thuis.

Perfect voor het wegwerken van corona achterstanden en uitstekende voorbereiding op de (volgende) Citotoetsen.

Spelling in de lift adaptief is uitermate geschikt voor alle leerlingen in het regulier en speciaal onderwijs én NT2-leerlingen.

(inkijkexemplaar beschikbaar)

 

 

Meer weten over Spelling in de lift

 

Spelling in de lift

 

 

 

NIEUW: Strategiekaarten huiswerk

Huiswerk plannen, maken en leren, hoe doe je dat? Veel leerlingen vinden dat lastig. Met de strategiekaarten uit dit boek wordt dat een stuk makkelijker!

Geschikt voor basis en voortgezet onderwijs: huiswerk plannen, maken en leren, hoe doe je dat? Veel leerlingen vinden dat lastig. Met de strategiekaarten uit dit boek wordt dat een stuk makkelijker!

(inkijkexemplaar beschikbaar)

 

 

Meer weten overStrategiekaarten huiswerk

 

Strategiekaarten huiswerk

 

 

Rekenroute

Elk kind verdient een goede rekenbasis. Ook de kinderen voor wie het fundamenteel niveau 1F aan het eind van groep 8 niet haalbaar is. Speciaal voor hen is er Rekenroute. Met Rekenroute werken deze kinderen op hun eigen leerlijn. Daarnaast is Rekenroute geschikt voor kinderen die (tijdelijk) extra rekentijd krijgen ingepland op domeinen die ze niet beheersen. Zo is Rekenroute een ideaal rekenaanbod voor rekenzwakke kinderen in groep 3 t/m 8, die in plaats van of naast de reguliere rekenmethode kan worden gebruikt. Meer weten over Rekenroute



Pluspunt

Met Pluspunt heb je alle ruimte en middelen om elk individueel kind de aandacht en leerstof te geven die het verdient. Zo geef je sterke én zwakke rekenaars de beste rekenbasis. In Pluspunt krijgen kinderen in groep 3, 4 en 5 elke les de mogelijkheid om het ***-niveau te behalen. Het startniveau is steeds hetzelfde. Hoe ver het kind komt (snelheid en efficiënt strategiegebruik) bepaalt het niveau.Meer weten over Pluspunt



Wereld in getallen

De wereld in getallen heeft diverse middelen om sterke en snelle rekenaars te blijven uitdagen: ‘Denkvragen’ tijdens de instructie, het extra onderdeel ‘Rekenplein’ met verrijkingsstof in het werkboek, en het onderdeel ‘Plus’ in het werkboek voor opgaven met tempo- en lichte niveaudifferentiatie. Goede rekenaars hebben baat bij compacting van de basisstof. Voor De wereld in getallen zijn twee compactingroutes ontwikkeld: Compacting basis voor sterke rekenaars en Compacting plus voor hoogbegaafde rekenaars.Meer weten over Wereld in getallen



Getal en Ruimte junior

Getal en ruimte Junior is de nieuwste rekenmethode van Noordhoff Uitgevers en het broertje van Getal & Ruimte, de grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. Deze rekenmethode voor het basisonderwijs bereidt kinderen perfect voor op het voortgezet onderwijs. De leerlijn is zo ingericht dat er iedere week gewerkt wordt aan één onderwerp, bijvoorbeeld optellen over het tiental, de tafel van 4, breuken. Meer weten over Getal en Ruimte junior