Schoolboekenthuis.nlSchoolboekenthuis.nl

Klantenservice SchoolboekenThuis: 020 - 589 09 70

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat
  Raad eens hoeveel ik van je hou - voor maar 2,00 euro


 

Laatste voorbereiding op de Citotoets

Beter Bijles / Beter Bijleren - Cito oefenboeken
Een voorbereiding op alle leerlingvolgsysteemtoetsen en de Citotoets. De succesvolle lesmethode van Beter Bijles behandelt alle onderwerpen; spelling, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden. Alle theorie wordt duidelijk uitgelegd. Samen met de vele handige tips en trucs en een schat aan oefentoetsen, gebaseerd op Citotoetsen van voorgaande schooljaren, resulteert dit in een bijzonder goede voorbereiding op de Citotoets van groep 8. Ook verkrijgbaar voor de Entreetoets groep 7

 

 

Bekijk Cito oefenboeken

 

Beter Bijles en Beter Bijleren oefenboeken

 

 

 

Laatste voorbereiding op de IEP eindtoets

Junior Einstein Oefenboeken
De inhoud van deze Eindtoets oefenboeken komt overeen met de inhoud van de Junior Einstein Citotoets Oefenboeken. De opzet van de teksten is anders; gericht op de IEP Eindtoets. Er zijn open vragen toegevoegd. Verschillende taalonderdelen kunnen geoefend worden binnen een opgave.

Voorbeeldexemplaren zijn te vinden bij het product.

 

 

Bekijk IEP eindtoets oefenboeken

 

Junior Einstein

 

 

 

Kidsweek: begrijpend lezen oefenboek

De oefenboeken van Kidsweek in de Klas zijn leerzaam en leuk! Aan de hand van artikelen uit Kidsweek en de bijbehorende video’s op de website vergroot je je tekstbegrip en woordenschat, zelfstandig of samen met je ouders.

De uitgaven van Kidsweek in de Klas voldoen aan alle kerndoelen van het SLO, waardoor ze inzetbaar zijn als lesmethode. Naast begrijpend lezen ook aandacht voor wereldoriëntatie, topografie en studievaardigheden.

 

 

Bekijk Kidsweek begrijpend lezen

 

Kidsweek begrijpend lezen

 

 

 

NIEUW: Plustaak Studievaardigheden

Plustaak Studievaardigheden is bestemd voor leerlingen die extra uitdaging aankunnen. Deze leerlingen kunnen vaak wel wat extra werk gebruiken, doordat ze meestal eerder dan de rest klaar zijn met hun reguliere werk.

Plustaak Studievaardigheden daagt deze leerlingen uit. Het vak studievaardigheden kent de volgende onderdelen: ‘studieteksten’, ‘informatiebronnen’, ‘kaarten’ en ‘schema’s, tabellen en grafieken’. Plustaak Studievaardigheden is daarnaast aangevuld met het vijfde en nieuwe onderdeel ‘internetvaardigheden’.

 

 

Bekijk Plustaak Studievaardigheden

 

Plustaak Studievaardigheden

 

 

  Educatieve spel- en leermaterialen