Klantenservice SchoolboekenThuis: 085 - 401 01 50

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Way to Learn

Waarom Way to Learn?

Scholieren van nu komen straks in een maatschappij waar 'een leven lang leren' de norm is. Zij zullen blijvend moeten nadenken over hoe ze leren, wat ze willen en hoe ze kunnen inspelen op de arbeidsmarkt. Daarom is het noodzakelijk dat scholieren al op de basisschool beginnen met zelfreflectie: hoe leer ik, wat zijn mijn talenten en competenties, waar ben ik minder goed in, wat wil ik graag, welke beroepen zijn er allemaal? Uiteraard op een speelse manier en aangepast op hun eigen niveau. Om deze zelfreflectie van jongs af aan te trainen is er Way to Learn. Binnen Way to Learn is veel aandacht voor 'vaardigheden voor de 21e eeuw', zoals ICT-geletterdheid, kritisch denken, creativiteit en probleemoplossend vermogen. Way to Learn sluit aan bij de Kerndoelen, met name bij: oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en Nederlands.

Way to Learn betrekt ouders actief bij de lessen. Door ouderavonden, betrokkenheid bij huiswerkopdrachten en de dialoog tussen scholier, ouders en leerkracht. Zo krijgen ouders een beter beeld van de competenties en talenten van hun kind, onder andere met het oog op de keuze voor het voortgezet onderwijs. Het pakket is ook in te zetten in de brugklas van het VO.

There are no products matching the selection.