Klantenservice SchoolboekenThuis: 020 - 589 09 70

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Wat gaat je kind in het nieuwe schooljaar allemaal leren?

Hoe zit het met tafels in groep 4, of staartdelingen in groep 7? Wat wordt er van kleuters verwacht in groep 1 en 2? Wij hebben informatie over de leerstof ondergebracht in een handig overzicht per groep.

Dit leert je kind in groep 1
Dit leert je kind in groep 2
Dit leert je kind in groep 3
Dit leert je kind in groep 4
Dit leert je kind in groep 5
Dit leert je kind in groep 6
Dit leert je kind in groep 7
Dit leert je kind in groep 8


Geen wettelijke richtlijnen per groep


Anders dan vaak wordt gedacht, zijn er geen regels die exact vastleggen wat wordt geleerd in de acht afzonderlijke groepen van de basisschool. Wel staat vast wat je kind moet kunnen en kennen aan het inde van de basisschool. Dat is vastgelegd in de kerndoelen van het ministerie van Onderwijs.

Er is echter geen geen wet die bepaalt tot hoever een kind aan het eind van groep 1 moet kunnen tellen, hoeveel letters een kleuter aan het eind van groep 2 moet kennen of dat je zoon of dochter in groep 4 de tafels leert en eind groep 6 ingewikkelde deelsommen moet kunnen maken.

Wel zijn er tussendoelen opgesteld voor het basisonderwijs. Die geven per twee groepen (groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8) richtlijnen per vak over hoe ver de kinderen ongeveer zouden moeten zijn om aan het eind van de acht jaar basisschool de einddoelen te behalen.

De overzichten die wij hebben opgesteld zijn een afgeleide van die tussendoelen en geven een globale indicatie van wat op de meeste scholen wordt gehanteerd of in de meest gebruikte lesmethodes gangbaar is. In de praktijk is de scheidslijn echter niet zo scherp als de overzicht suggereren.

Klik hier voor de volledige, zeer gedetailleerde lijst met de officiële tussendoelen per twee groepen.