Klantenservice SchoolboekenThuis: 020 - 589 09 70

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Dyslexie

Dyslexie is een term die gebruikt wordt voor ernstige problemen met het kunnen lezen van woorden. Over de achterliggende oorzaken is er nog veel discussie, maar meestal neemt men aan dat een dysfunctie in de fonologische verwerking van taal aan de basis ligt van het leesprobleem.

Dyslexie kan enkel worden vastgesteld als er kan worden uitgesloten dat het kind slecht onderwijs heeft gehad. In Nederland leert 25% van de kinderen onvoldoende vlot en foutloos lezen op de basisschool. Hiervan is 10% functioneel analfabeet. De schattingen over het percentage dyslectici lopen uiteen van 1% -3,5%. Toch kunnen bijna alle kinderen leren lezen. Dat betekent dat een groot deel van de kinderen onvoldoende leert lezen door andere factoren dan dyslexie. Er zou dan niet gesproken moeten worden van dyslexie, maar van een kwaliteitsprobleem. De kwaliteit van de instructie is cruciaal om goed te leren lezen. De diagnose dyslexie wordt soms ten onrechte gesteld en is feitelijk sprake van didactische verwaarlozing. De oorzaak hiervan is dat scholen, leerkrachten en ouders de problemen vaak in het kind zoeken en daarbij onvoldoende oog hebben voor de eigen rol.

Jesse heeft dyslexie

De map bevat naast theorie aanwijzingen om in de praktijk aan de slag te gaan met dyslexie. Door middel van praatplaten wordt aan kinderen duidelijk gemaakt wat dyslexie inhoudt en hoe je er mee om kunt gaan. Daarnaast worden er strategiekaarten aangeboden om kinderen te helpen bij (technisch) lezen, begrijpend lezen en spelling.

 

Zoeklicht Dyslexie : Zoeklicht dyslexie serie 1 t/m 5

Pakket om dyslectische kinderen te helpen bij het lezen en om te laten zien dat het lezen ook voor hen echt leuk kan zijn. De serie bevat titels van avi M3 t/m E6.

 

Zoeklicht Toppakket

Bestemd voor kinderen in de bovenbouw die moeite hebben met lezen. De boeken zijn alleen in leestechnisch opzicht eenvoudig, terwijl de verhalen inhoudelijk aansluiten bij de belangstelling van kinderen vanaf 9 jaar.

 

Zoeklicht Dyslexie : Meelees- en luisterboeken

Ontwikkeld voor moeilijk lezende kinderen en kinderen met dyslexie. De audiocd's bevatten een korte instructie, een voorleesverhaal en een meeleesverhaal. Dit ter aansluiting op de leesboeken van Zoeklicht Dyslexie.
Kinderen kunnen met deze cd zelf bepalen aan welke versie zij op dat moment het meest behoefte hebben: eerst luisteren, eerst zelf lezen en dan luisteren of samen lezen met de meeleesversie.

 

Zoeklicht Dyslexie : Leesdoeboeken

Naast de kenmerken van Zoeklicht Dyslexie bevatten de 'Leesdoeboeken' afwisselende spreads met lezen en doe-activiteiten. Kinderen lezen, schrijven, puzzelen, tekenen en spelen spelletjes. Met een 'Leesdoeboek' wordt spelenderwijs de leesvaardigheid van dyslectische kinderen vergroot.

 

Leesbalans

De methode Leesbalans is bedoeld voor kinderen bij wie het proces van het leren lezen langzamer verloopt dan bij andere kinderen. Deze kinderen raken achter en kunnen op den duur niet meer aanhaken bij de rest van de groep.
Leesbalans is te gebruiken vanaf de kleutergroepen (voor risicokinderen) t/m groep 8. De lessen kunnen in de groep of door de remedial teacher buiten de groep worden gegeven.
Het programma biedt naast een ondersteunende instructielijn extra oefenmateriaal dat zelfstandig gemaakt kan worden.

Leesbalans kan naast elke methode voor aanvankelijk en voortgezet lezen worden ingezet.
Het materiaal kan ook worden gebruikt in het speciaal onderwijs.

Naast Leesbalans is er de Leesserie Leesbalans: leuke, dunne leesboekjes, ingedeeld volgens de nieuwe Avi-niveaus. Voor het verbeteren van alle belangrijke aspecten van het lezen: leestechniek, woordenschat en leesbegrip. Met luister-cd's, om mee te lezen en zo de leessnelheid te verhogen.

 

Heeft u vragen of kunt u iets niet vinden?

Mail ons met u specifieke vraag: klantenservice@schoolboekenthuis.nl

4 artikel(en)

per pagina

Van hoog naar laag sorteren

4 artikel(en)

per pagina

Van hoog naar laag sorteren