Klantenservice SchoolboekenThuis: 020 - 589 09 70

Klik hier voor het Thuiswinkelcertificaat

Toetstrainer CD-roms

Toetstrainer-logo

Geconcentreerd oefenen met meerkeuzevragen. Software slaat alarm bij te veel fouten per categorie. Met beheermodule, logboek en foutenregistratie per gebruiker Sluit aan bij alle onderwijsmethoden

 

Met de cd-roms van de serie TOETSTRAINERS bereiden leerlingen van de basisschool zich optimaal voor op de CITO ENTREETOETS in groep 6, CITO ENTREETOETS in groep 7 en de CITO EINDTOETS BASISONDERWIJS in groep 8.

 

Iedere Toetstrainer-titel bevat 1000 of 1500 meerkeuze-opgaven. De opgaven zijn in categorieën verdeeld volgens de indeling van de officiële ENTREETOETS en CITOTOETS van het CITO. Kinderen kunnen ongelimiteerd oefenen met de Toetstrainer-cd-roms. De Toetstrainer-software legt in het logboek de resultaten per kind vast. Ouders en leerkrachten kunnen per categorie nagaan waarmee een kind problemen heeft. Aan zo'n probleem kan vervolgens gericht gewerkt worden.

 

Met de Toetstrainer-cd-roms kunnen leerlingen oefenen voor de ENTREETOETS en de CITOTOETS. Ze leren werken met meerkeuzevragen en krijgen een groot aantal opgaven aangeboden. Hierdoor kan het kind ervaring opdoen en zelfvertrouwen opbouwen. Groot voordeel van de Toetstrainer-software is dat de resultaten van alle gemaakte toetsen per leerling direct beschikbaar zijn en dat fouten per categorie worden getoond. Het tijdrovende nakijkwerk voor leerkrachten is dus verleden tijd! Door de Toetstrainer-resultaten te bekijken en bijtijds extra instructie te geven, is de kans kleiner dat het kind op bepaalde onderdelen niet goed is voorbereid als het de 'echte ENTREETOETS of CITOTOETS gaat maken.

 

Entreetoets groep 6 en 7

 

Taal

There are no products matching the selection.

 

Rekenen en Wiskunde

There are no products matching the selection.

 

Studievaardigheden

There are no products matching the selection.

 

Wereldoriëntatie

There are no products matching the selection.